BESV | BESV@2016 臺北世界設計之都|世界設計大展

最新消息

Back To List

Oct 03, 2016

BESV@2016 臺北世界設計之都|世界設計大展


BESV不但是智慧動能自行車領導品牌之一,亦是E-Bike同業間獲設計大獎最多的,在即將到來的〖2016 臺北世界設計之都|國際設計大展〗,BESV也應邀出席,將以『設計論壇』與『設計量能館』的方式,與來自世界各地的設計師作交流,將傑出的E-Bike設計與新穎的『輕運動』生活風潮介紹給更多朋友!

10/13~30:2016 臺北世界設計之都|世界設計大展|松山文創園區・設計量能館

聯絡我們

BESV 台灣

 • 167 Shan-ying Road, Gueishan, Taoyuan 333, Taiwan, ROC.
 • Tel: 0800 02 8800
 • Fax: +886 3 350 9542
 • E-Mail: Info@besv.com

BESV America

 • 103A Pioneer Way,
  Mountain View, CA 94041
 • Tel: +1 855 980 BESV (+1 855 980 2378)
 • Fax: +1 650 316 6301
 • E-Mail: info@besv.com

BESV Europe B.V

BESV China

 • 398Zhu Yuan Road, MuDu
  Town Wu Zhong District,
  Suzhou,China
 • Tel: +86 512 66518800
 • Fax: +86 512 66367763
 • E-Mail: Info@besv.com